Hoe werk ik


Wat ik dus eigenlijk doe is met de hulp van het paard een cliënt in een situatie brengen waarin hij of zij ervaringen opdoet, welke antwoorden met zich mee brengen die relateren aan zijn of haar hulpvraag .  Hierdoor ontstaat bij de cliënt een beter inzicht in wie hij of zij is en waarom hij of zij doet zoals hij of zij doet.

 

Het spreekt vanzelf dat dit verkregen inzicht helpend is bij het creëren en het inzetten van meer zelf oplossend vermogen en draagkracht, zodat de cliënt de problemen in de toekomst beter en met meer eigen-wijs-heid het hoofd kan bieden en er een oplossing voor zal vinden.

 

De werking en de beleving van het ‘spiegel-effect’, start vrijwel direct op het moment dat de cliënt en de hulpverlener het paard /de paarden gaan ophalen, verzorgen en meenemen naar de plek waar de sessie zal plaatsvinden. 

 

Het paard vervult de functie van communicatiehulp, stimulator en co-partner. Na afloop van de sessie worden de ervaringen, gevoelens, emoties en (gedrags)patronen besproken. Ook kunnen we filmopnames maken welke in de nabespreking terug worden gekeken en verhelderend werken.

 

Het inzetten van onze (trek)paarden bevordert en versnelt het ontwikkelingsproces van de cliënten en richt zich zowel op het sociaal-emotioneel als op het cognitief niveau. Mijn werkwijze hierin is zoveel mogelijk doelgericht, methodisch en planmatig.