Doel van de coaching/hulpverlening


LIV met Dieren biedt kinderen, jongeren, adolescenten en volwassenen de mogelijkheid om hun ontwikkelingsmogelijkheden te optimaliseren opdat zij hun eigen mogelijkheden maximaal weten in te zetten. Dit gebeurt zowel op sociaal-emotioneel als op cognitief niveau. 

Doelgroepen


Een coaching/ hulpverleningstraject met behulp van onze (trek)paarden is geschikt voor jonge kinderen, jongeren, adolescenten en volwassenen die deel uitmaken van verschillende sociale systemen. Te denken valt aan het gezinssysteem, partnerrelaties, familie, vrienden. Maar ook teams! Met welke hulpvragen


Cliënten kunnen uiteenlopende hulpvragen hebben welke belemmerend werken en van invloed is op het (dagelijks) leven. Dit kunnen individuele hulpvragen zijn, maar ook hulpvragen bij (gezins)systeemproblematiek en bij hulpvragen vanuit teams.

-Bij individuele hulpvragen kan men denken aan: psychische klachten, stemmingswisselingen (depressieve klachten), angst- en fobische klachten.

-Bij (gezins)systeemproblematiek kan men denken aan: veranderende rollen en posities, spanningen of problemen in de relationele sfeer tussen ouder(s) en hun kind(eren), communicatieproblemen. 

-Bij hulpvragen binnen teams kan men denken aan: problemen in de samenwerking en wat is je eigen rol in het team en hoe is die van invloed op je teamleden?