Voor Teams

 

Een team kan problemen in de samenwerking ervaren. Bij coachingstrajecten met teams staat niet het individu centraal, maar juist het team als geheel. De coach ondersteunt de teamleden in hun bewustwording als het gaat over hun stijl van communiceren met elkaar. Alsmede wordt er gekeken naar de patronen die ontstaan zijn in de omgang met elkaar.

 

Het inzetten van paarden bij team(hulp)vragen wordt vaak als confronterend maar helpend ervaren. Paarden leven in het hier en nu en werken met wat er is. Ze houden geen rekening met allerhande probleemdefinities maar laten zien wat in het hier en nu werkt en wat niet. Het voordeel hiervan is dat men eigenlijk direct de nieuw verkregen inzichten in nieuw of ander gedrag kan experimenteren.

 

Team coaching wordt veelal door 2 coaches 1*)  gegeven. Middels verschillende spel en doe opdrachten met elkaar en de paarden wordt er aandacht gevraagd voor de team(hulp)vraag en zal dit merkbaar kunnen zijn bijvoorbeeld op het gebied van:

 

-het in interactie zijn met jezelf en de ander

-het meer inzicht krijgen in jezelf en je eigen aandeel

-het verminderen van (faal)angstige gevoelens

-het veilig voelen bij jezelf en de ander

-het ontwikkelen van meer (zelf)vertrouwen

-het beter kunnen concentreren en alert zijn

-het beleven van gevoelservaringen en emoties

-het ervaren van ontspannen en gespannen zijn

-het omgaan met grenzen, regels en uitdagingen

-het creëren van een beter positief zelfbeeld

-het (beter) kunnen samenwerken

-het (beter) om kunnen gaan met kritiek / feedback

-etc etc

 

1*) Een team traject geef ik samen met Jetty Omtzigt. Jetty heeft al jaren ervaring in het werken met paarden en is, net als ik, ook systeemtherapeut binnen de gezondheidszorg. Door onze krachten te bundelen en groepen samen te trainen komt ons beider vakkennis en liefde voor de paarden goed naar voren. Van te voren (be)spreken we de bijeenkomsten door, worden taken verdeeld en maken we gebruik van elkaars specifieke kennis die een ieder van ons heeft.

Meer van en over Jetty kun je lezen op haar eigen sites:
www.paardenkijk.nl       //    www.systeemtherapiewierden.nl