Voor kinderen en jongeren

Enkele malen per jaar zal er een sociale weerbaarheids /vaardigheidstraining starten voor kinderen en jongeren. De groep is niet groter dan 4 tot maximaal 6 personen en wordt door 2 counselors 1*)  gegeven. Middels verschillende spelletjes en doe-opdrachtjes met elkaar en de paarden komen de volgende thema’s aan bod: 

-    Een praatje maken

-    ‘Nee’ zeggen

-    Iets vragen

-    Je mening geven

-    Ruzie maken

-    Kritiek krijgen

-    Samen spelen

 

Doordat de training spelenderwijs aangeboden wordt ontwikkelen kinderen gemakkelijker de vaardigheden die zij nodig hebben, om op een adequate manier het contact met leeftijdsgenootjes aan te gaan. Dit is (vrijwel direct) merkbaar bijvoorbeeld op het gebied van:

-    het in interactie zijn met jezelf en de ander

-    het meer inzicht krijgen in jezelf en je eigen aandeel

-    het verminderen van (faal)angstige gevoelens

-    het veilig voelen bij jezelf en de ander

-    het ontwikkelen van meer (zelf)vertrouwen

-    het beter kunnen concentreren en alert zijn

-    het beleven van gevoelservaringen en emoties

-    het ervaren van ontspannen en gespannen zijn

-    het omgaan met grenzen, regels en uitdagingen

-    het creëren van een beter positief zelfbeeld

-    het (beter) kunnen samenwerken

-    het (beter) om kunnen gaan met kritiek / feedback

-    etc etc

 

1*) De groep sociale weerbaarheid/vaardigheidstraining zal gegeven worden met een collega.